Cranio Sacraal Therapie

Heling op Cel Niveau

Alles in ons leven drukt zich uit als beweging, stroming en energie. In het menselijk lichaam bewegen alle cellen op subtiele wijze gezamenlijk in ritmische golven door de vloeibare systemen.

Gezondheid is natuurlijk aanwezig in ons lichaam, onze natuurlijke staat van zijn, ons geboorterecht. Om weer in contact te komen met die Bron kan Cranio-Sacraal therapie goed helpen. Cranio- Sacraal therapie gaat over thuiskomen in je ware essentie, in dit leven, met dit lichaam. Contact te maken met onze kern, waarachtig thuiskomen in wie we in essentie zijn. Terug naar de Bron.

Zodra we in verbinding kunnen komen met het vloeibare lichaam, in synchroniciteit met de ‘primaire respiratie’, dan kunnen we opnieuw in contact treden met deze oorspronkelijke embryologische krachten en ons zelfherstellend vermogen.

Het is niet je rug die pijn doet, maar de last die je draagt.
Het zijn niet je ogen die pijn doen, maar het onrecht dat je ziet.
Het is niet je hoofd datn pijn doet, maar de gedachten die je draagt.
Het is niet je keel die pijn doet, maar wat je niet durft te vertellen.
Het is niet je buik die pijn doet, maar je Ziel die niet kan verteren wat er is gebeurd.
Het is niet je lever die pijn doet, maar de boosheid van binnen.
Het is niet je hart dat pijn doet maar durf jij de liefde toe te laten?
Het verlangen naar Liefde, de liefde die je delen wilt en het is Liefde voor jezelf die al deze pijn kan genezen.
Het meest krachtige medicijn, Zelfliefde en vanuit die staat van zijn weer uitreiken naar anderen.

Breath of Life

De studie van deze ritmen begon ongeveer honderd jaar geleden door biologen en embryologen, maar speciaal door een osteopathische arts, genaamd William Sutherland.

Na jaren studie concludeerde Dr. Sutherland dat deze ritmen gegenereerd werden door een levenskracht die in de vloeistoffen worden vervoerd.
Hij noemde deze kracht de levensadem: the  Breath of Life ‘, het meest langzame en stabiele ritme dat daar zijn oorsprong vond gaf hij de naam ‘ the Primary Respiration‘. En het is in dit ritme waar wij als Cranio-sacraal therapeuten mee werken.

We kunnen naar het embryo kijken voor aanknopingspunten over hoe deze
gezondheidskracht zich laat zien. Dezelfde  organiserende krachten zoals die oorspronkelijk aanwezig zijn in de Embryo helen en onderhouden ons lichaam, gedurende ons hele leven. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat conceptie, zwangerschap en geboorte een diepe imprint vormen die grote invloed heeft op alle relaties in ons leven. Niet alleen de relatie met familieleden en vrienden, maar ook onze gezondheid, ons werk en dagelijks leven worden door deze vroege non-verbale, emotionele en somatische imprint bepaald. meestal zijn we ons hier totaal niet van bewust.

Voor wie is Cranio-sacraal therapie geschikt?

Bij Cranio Sacraal Therapie vindt behandeling plaats van jouw systeem en niet van de ziektesymptomen op zich. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen geschiedenis en het is dan ook niet mogelijk om een standaardbehandeling voor een bepaalde klacht te geven.

Aangezien Cranio Sacraal Therapie het lichaam uitnodigt weer zoveel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en het zelfherstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers.

Klachten waarbij de therapie zijn waarde heeft bewezen zijn onder anderen:

Ook zonder concrete klachten kan behandeling worden aanbevolen ter bevordering van innerlijke rust en balans, ontspanning, concentratie, emotionele stabiliteit en ter ondersteuning van het immuunsysteem.

Hoe ziet een Cranio Sacraal behandeling eruit?

Een Cranio-sacraal behandeling wordt door de kleding heen gegeven; loszittende kleding werkt het prettigst.

Tijdens een sessie ligt de cliënt meestal op zijn rug op de behandeltafel. De therapeut plaatst de handen op verschillende plekken van het lichaam om het ritme van de cliënt te voelen en te beïnvloeden.

De technieken die bij Cranio-sacraal therapie worden toegepast, zijn zachte technieken en nooit invasief. Tijdens de behandeling verandert het bewustzijn, je zakt uit de dagelijkse alertheid naar een diepere laag van ontspanning. Het zelfgenezend vermogen wordt dan geactiveerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men zich na een behandeling vermoeid kan voelen. Het is belangrijk om na een behandeling veel water te drinken, zodat de afvalstoffen die vrij komen goed afgevoerd kunnen worden.

"
De Cranio Sacraal behandeling die ik van Sophie heb ontvangen is echt een cadeautje voor jezelf! Sophie stelt je op je gemak en doet er alles aan om je volledig in de watten te leggen. Na een vermoeiende periode, kwam ik tijdens de behandeling in een staat van diepe rust. Ik voelde mijn lijf weer stromen en ik voelde dat mijn "accu" beetje bij beetje weer werd opgeladen. Sophie is zeer professioneel en heeft ervaring op diverse vlakken, waardoor ze heel persoonlijk kijkt wat je nodig hebt. Na de behandeling voelde ik me herboren! Dank je wel, lieve Sophie. Ik kom graag weer bij je terug!

Daan, Nederland
"
Ik heb een aantal sessies gedaan bij Sophie. Voordat de eerste sessie plaatsvond, kreeg ik een uitgebreide intake en voedingsadvies. Ik was erg benieuwd wat de Ayahuasca plant voor mij zou betekenen en ging er open in. De begeleiding van Sophie is altijd top. Ik zou zo’n reis nooit in een groep doen, altijd individueel omdat dit met anderen erbij voor mij verstorend en afleidend zou werken. Iedereen heeft zijn eigen reis... Sophie was er tijdens de sessie constant bij en ondersteunde waar nodig. Voor mij zijn het altijd mooie ervaringen geweest met diepe inzichten die vaak pas een paar dagen erna helemaal integreerde. De individuele begeleiding van Sophie is dan echt heel fijn!

Anoniem, vrouw, 45 jaar, Nederland
"
Het was niet de mooie reis die ik dacht te maken, maar een hele confronterende reis over de beginjaren van mijn leven. Dingen die ik eigenlijk liever niet meer wilde zien, maar nog eenmaal voorgeschoteld en terug gespiegeld kreeg. Het heeft mij veel inzichten gegeven en ik heb letterlijk en figuurlijk een emotionele blokkade kunnen loslaten. Ik voel mij nu krachtiger en sterker. Ik ga zeker nog een volgende sessie doen, waarvan ik weet dat ook die weer een stuk van mij zal helen, zodat ik dit definitief achter mij kan laten en verder kan zonder ballast. Sophie biedt een hele veilige en plezierige omgeving aan, waarin je je vrij voelt om te laten gebeuren wat er op dat moment gebeuren moet. Dankbaar!

Ingrid

Wat is het cranio-sacrale systeem?

De term cranio-sacraal is ontleend aan het cranium (schedel) en het sacrum (heiligbeen) waartussen zich het cranio-sacrale systeem bevindt. Het cranio-sacrale systeem bestaat uit: de hersenen, het ruggenmerg, de vloeistoffen die daar omheen stromen en de vliezen die dit alles omgeven.

De botten van de schedel en de wervelkolom zorgen ervoor dat dit essentiële systeem goed beschermd wordt. De hersenen en het ruggenmerg samen vormen het centrale zenuwstelsel. De hersen-en ruggenmergvloeistof wordt voortdurend aangemaakt en afgevoerd, dit gebeurt niet op precies het zelfde moment, bij de aanmaak zet het hele systeem een beetje uit en krimpt bij de afvoer vervolgens weer in. Deze beweging is voelbaar over het hele lichaam als een ritme, ‘het cranio-sacrale ritme’.

Als dit systeem goed functioneert heeft het een positieve invloed op de ontwikkeling en de werking van de hersenen en de zenuwen. Het buitenste vlies van het cranio-sacrale systeem staat direct in verbinding met het bindweefsel. Het bindweefsel geeft stevigheid en bescherming, maar zorgt ook voor beweeglijkheid. Alle structuren in het lichaam zijn direct of indirect met elkaar verbonden door het bindweefsel.

Het cranio-sacrale ritme kan verstoord en het bindweefsel beperkt worden in bewegelijkheid door traumatische gebeurtenissen zoals, geboorte, bevalling, operaties, ongelukken, infecties, en door onverwerkte emoties en allerlei vormen van stress. Met zeer uiteenlopende klachten tot gevolg. Aan het ritme kan de cranio-sacraal therapeut voelen waar er blokkades/restricties in het lichaam aanwezig zijn. Specifieke technieken in combinatie met het zelfgenezend vermogen van de cliënt zorgen ervoor dat de doorstroming van het cranio-sacrale systeem optimaal beïnvloed wordt en de restricties in het bindweefsel afnemen. Daardoor zullen de klachten verminderen of verdwijnen.

Bij cranio-sacraal therapie is de aandacht gericht op de hele mens. Tijdens de behandeling wordt er niet alleen aandacht geschonken aan de klachten maar juist aan de mogelijke oorzaak daarvan.

De biologie van Trauma verwerking

“Voor een getraumatiseerde persoon betekent de reis naar een vitaal, spontaan leven meer dan het verlichten van symptomen, het betekent transformatie. Als we een trauma succesvol herzien vindt er een fundamentele verschuiving plaats in ons wezen. ” P.A. Levine.

Zoals P.A. Levine mooi en uitgebreid beschrijft in zijn boek “De tijger ontwaakt” over trauma verwerking, heeft elk trauma een heel groot biologisch component. In feite zegt hij dat trauma een onafgemaakte fysiologische reactie is op een schokkende ervaring. De ontlading van de opgeroepen energie in het lichaam, om de bedreigende gebeurtenis het hoofd te bieden, vindt niet plaats en blijft in het lichaam opgeslagen en kan symptomen veroorzaken.

Wat we kunnen leren van dieren

Wanneer dieren met een bedreigende situatie worden geconfronteerd gaan ze óf vechten, vluchten óf bevriezen. In de eerste twee gevallen wordt de opgeroepen energie(adrenaline) gebruikt voor het vechten of vluchten. In het derde geval, bij het bevriezen, wordt de opgeroepen energie, wanneer het gevaar geweken is, ontladen door trillen, schreeuwen, schudden of iets dergelijks.

Wanneer die ontlading na afloop niet plaatsvindt, wordt deze energie wordt ergens verankerd in het lichaam en wacht op een goed moment om alsnog ontladen te worden.

Waarom kunnen wij niet ontladen?

Soms blijft de situatie voor langere tijd onveilig en ontladen doen we alleen als het gevaar geweken is, zo niet dan blijven we uiterst alert of in bevroren toestand. Soms worden we ontmoedigd om onze natuurlijke reacties vrijbaan te geven, hevig huilen, schokken en trillen zijn ideale ontlaad mechanismen waar onze omgeving zich echter vaak geen raad mee weet en ingrijpt in plaats van het natuurlijke proces zijn gang te laten gaan. Met als gevolg dat een deel van de energie in je lijf blijft opgeslagen.

Cranio-sacraal therapie en Trauma.

Cranio-sacraal therapie kent een aantal technieken om je vrij snel in een diepere laag van bewustzijn te laten zakken waar we contact kunnen maken met herinneringen waar we in ons dagelijks bewustzijn niet zo snel bij kunnen. Voor trauma verwerking zijn een aantal ingrediënten essentieel, namelijk dat de jij je helemaal veilig voelt en dat de opgeroepen energie/herinnering hanteerbaar blijft en stukje bij beetje ontladen kan worden. Veiligheid is hierbij essentieel. Ik werk heel vaak met mensen die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik en juist bij deze mensen is het belangrijk dat er een veilige bedding voor hen is, zodat wat er is geweest opnieuw aangeraakt kan worden en het trauma uit het lichaam kan transformeren, het bevroren deel wordt zichtbaar en met het zichtbaar worden komt de levenskracht weer terug in het lichaam.

Cranio Sacraal Therapie en Familie Systemen.

Als systemisch therapeut kan ik via een familie constellatie werken met familieverstrikkingen, dit kan tijdens een Craniosacrale sessie of tijdens een wandelsessie met behulp van voorwerpen uit de natuur die je verzamelt en die dan je gezinssamenstelling voorstelt. Dit kan bijvoorbeeld bij: echtscheiding, rouw, incest, uitgestoten familielid, ziekten, dood geboren kinderen, abortus, adoptie.

Via een familieopstelling komt naar voren op welke manier je nog onbewust aan je familiesysteem en aan anderen met wie je jouw lot deelt bent gebonden, zodat je nog niet helemaal vrijuit vanuit je levenskracht en volle potentie kan gaan leven. Tijdens een constellatie stellen we de groepsleden die jou en je familieleden ( ex- partners of overledenen) vertegenwoordigen op. In deze opstelling worden onderlinge verhoudingen en verstoringen in het familiesysteem zichtbaar. Vervolgens wordt gezocht naar een passende herordening waarin ieders lot wordt erkend, evenals de onderliggende samenhang tussen families uit verschillende generaties. In het eindbeeld is een ordening zichtbaar, die op liefde is gebaseerd en een opening geeft voor de toekomst. Tijdens een Craniosacrale sessie kan ik ook een familieopstelling doen en werk ik met symbolen om het familiesysteem te vertegenwoordigen. Dit kan ook online via een coaching gesprek plaatsvinden of tijdens een natuurwandeling.

“Na de constellatie, waarin zoveel pijnlijks uit haar systeem van herkomst werd belicht dat ze er het liefst niet naar wilde kijken, sloot ze zich af en keek niet meer achterom. Alles maar gewoon laten na al die strijd van jaren. Het was een half jaar later ( na een familieopstelling) dat ze naar haar moeder keek en onverwachts met zachte ogen kon kijken. Vreemd was het, maar tegelijkertijd kreeg ze eindelijk grond onder haar voeten en een gevoel van rust”.

Voel maar
wees niet bang
ik ben er al
je leven lang
je durft mij niet te erkennen
ik was het
die er niet mocht zijn
kom maar
wees niet bang
ik ben er al
je leven lang

 

Bron: Vonken van verlangen, Wibe veenbaas, gedicht Gerdine Ratha

Translate »